bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 8 verš 5

Vystavěl i Betoron hořejší, též i Betoron dolejší, města ohrazená zdmi, branami i závorami.