bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 8 verš 8

Z synů jejich, kteříž byli pozůstali po nich v zemi té, jichž byli nevyhubili synové Izraelští, uvedl Šalomoun pod plat až do tohoto dne.