bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 8 verš 9

Ale z synů Izraelských, jichž nepodrobil Šalomoun v službu při díle svém, (nebo oni byli muži bojovní a přední knížata jeho, úředníci nad vozy a jezdci jeho),