bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 9 verš 12

Král také Šalomoun dal královně z Sáby vedlé vší vůle její, čehož požádala, kromě toho, což byla přinesla k králi. Potom se navrátila a odjela do země své, ona i služebníci její.