bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 9 verš 13

Byla pak váha toho zlata, kteréž přicházelo Šalomounovi na každý rok, šest set šedesáte a šest centnéřů zlata,