bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 9 verš 19

Dvanácte též lvů stálo tu na šesti stupních s obou stran. Nebylo nic uděláno takového v žádném království.