bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 9 verš 26

I panoval nade všemi králi od řeky Eufrates až k zemi Filistinské, a až k končinám Egyptským.