bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 9 verš 5

A řekla králi: Praváť jest řeč, kterouž jsem slyšela v zemi své o věcech tvých a o moudrosti tvé.