bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 9 verš 7

Blahoslavení muži tvoji, a blahoslavení služebníci tvoji tito, kteříž stojí před tebou vždycky, a slyší moudrost tvou.