bible
bible

Kniha Nehemiášova kapitola 13 verš 17

Protož jsem domlouval starším Judským, a řekl jsem jim: Jaká jest to nepravost, kterouž činíte, poškvrňujíce dne sobotního?