bible
bible

Kniha Nehemiášova kapitola 13 verš 28

Z synů pak Joiady syna Eliasiba, kněze nejvyššího, jeden byl zeť Sanballata Choronského, kteréhož jsem zahnal od sebe.