bible
bible

Kniha Nehemiášova kapitola 13 verš 29

Budiž pamětliv na to, Bože můj, proti těm, kteříž poškvrňují kněžství, a smlouvy kněžské i Levítské.