bible
bible

Kniha Nehemiášova kapitola 13 verš 3

Stalo se pak, když slyšeli zákon, že odmísili všecky přimíšené od Izraele.