bible
bible

Kniha Nehemiášova kapitola 13 verš 30

Protož jsem je vyčistil od všelikého cizozemce, a ustanovil jsem zase třídy kněžím a Levítům, jednomu každému v práci jeho,