bible
bible

Kniha Ester kapitola 1 verš 4

Ukazuje bohatství, slávu království svého a čest, i ozdobu důstojnosti své za mnoho dnů, totiž za sto a osmdesáte dnů.