bible
bible

Kniha Jobova kapitola 16 verš 10

Rozedřeli na mne ústa svá, potupně mne poličkujíce, proti mně se shromáždivše.