bible
bible

Kniha Jobova kapitola 16 verš 11

Vydal mne Bůh silný nešlechetníku, a v ruce bezbožných uvedl mne.