bible
bible

Kniha Jobova kapitola 16 verš 13

Obklíčili mne střelci jeho, rozťal ledví má beze vší lítosti, a vylil na zem žluč mou.