bible
bible

Kniha Jobova kapitola 16 verš 19

Aj, nyní jestiť i v nebesích svědek můj, svědek můj, pravím, jest na výsostech.