bible
bible

Kniha Jobova kapitola 16 verš 2

Slyšel jsem již podobných věcí mnoho; všickni vy nepříjemní jste těšitelé.