bible
bible

Kniha Jobova kapitola 16 verš 21

Ó by lze bylo muži v hádku s ním se vydati, jako synu člověka s přítelem svým.