bible
bible

Kniha Jobova kapitola 16 verš 3

Bude-liž kdy konec slovům povětrným? Aneb co tě popouzí, že tak mluvíš?