bible
bible

Kniha Jobova kapitola 16 verš 5

Nýbrž posiloval bych vás ústy svými, a otvírání rtů mých krotilo by bolest.