bible
bible

Kniha Jobova kapitola 16 verš 6

Buď že mluvím, neumenšuje se bolesti mé, buď že tak nechám, neodchází ode mne.