bible
bible

Kniha Jobova kapitola 16 verš 7

Ale ustavičně zemdlívá mne; nebo jsi mne, ó Bože, zbavil všeho shromáždění mého.