bible
bible

Kniha Jobova kapitola 16 verš 8

A vrásky jsi mi zdělal; což mám za svědka, ano patrná na mně hubenost má na tváři mé to osvědčuje.