bible
bible

Kniha Jobova kapitola 18 verš 1

Odpovídaje pak Bildad Suchský, řekl: