bible
bible

Kniha Jobova kapitola 18 verš 10

Skrytať jest při zemi smečka jeho, a léčka jeho na stezce.