bible
bible

Kniha Jobova kapitola 18 verš 11

Odevšad hrůzy jej děsiti budou a dotírati na nohy jeho.