bible
bible

Kniha Jobova kapitola 18 verš 15

V stánku jeho hrůza bydleti bude, ač nebyl jeho; posypáno bude obydlí jeho sirou.