bible
bible

Kniha Jobova kapitola 18 verš 18

Vyženou ho z světla do tmy, anobrž z okršlku zemského vypudí jej.