bible
bible

Kniha Jobova kapitola 18 verš 19

Nepozůstaví ani syna ani vnuka v lidu svém, ani jakého ostatku v příbytcích svých.