bible
bible

Kniha Jobova kapitola 18 verš 2

Dokudž neučiníte konce řečem? Pomyslte na to, a potom mluviti budeme.