bible
bible

Kniha Jobova kapitola 18 verš 20

Nade dnem jeho zděsí se potomci, a přítomní strachem podjati budou.