bible
bible

Kniha Jobova kapitola 18 verš 21

Takovýť jest zajisté způsob nešlechetného, a takový cíl toho, kterýž nezná Boha silného.