bible
bible

Kniha Jobova kapitola 18 verš 4

Ó ty, jenž hubíš život svůj zůřením svým, zdaliž pro tebe opuštěna bude země, a odsedne skála z místa svého?