bible
bible

Kniha Jobova kapitola 18 verš 5

Anobrž světlo bezbožných uhašeno bude, aniž se blyštěti bude jiskra ohně jejich.