bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 1

Ještě mluvil Elihu, a řekl: