bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 10

A protož, muži rozumní, poslouchejte mne. Odstup od Boha silného nešlechetnost a od Všemohoucího nepravost.