bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 11

Nebo on podlé skutků člověka odplací, a podlé toho, jaká jest čí cesta, působí, aby to nalézal.