bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 13

Kdo svěřil jemu zemi? A kdo zpořádal všecken okršlek?