bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 14

Kdyby se na něj obrátil, a ducha jeho i duši jeho k sobě vzal,