bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 15

Umřelo by všeliké tělo pojednou, a tak by člověk do prachu se navrátil.