bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 2

Poslouchejte, moudří, řečí mých, a rozumní, ušima pozorujte.