bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 21

Nebo oči jeho hledí na cesty člověka, a všecky kroky jeho on spatřuje.