bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 22

Neníť žádných temností, ani stínu smrti, kdež by se skryli činitelé nepravosti.