bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 23

Aniž zajisté vzkládá na koho více, tak aby se s Bohem silným souditi mohl.