bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 25

Nebo zná skutky jejich; pročež na ně obrací noc, a potříni bývají.