bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 27

Proto že odstoupili od něho, a žádných cest jeho nešetřili,