bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 3

Nebo ucho řečí zkušuje, tak jako dásně okoušejí pokrmu.